Catalā / Castellā  ·  TEL. 934 661 287 · EMAIL info@seimar.com
Catalā / Castellā  · 

Etapes

Educaciķ Secundāria


L'etapa d'Educació Secundària Obligatòria té com a finalitat donar instruments a l'alumnat per tal d'adquirir les capacitats i els coneixements necessaris per adaptar-se a la societat en què vivim.

Aquesta etapa representa la culminació del procés de formació acadèmica i humana i es realitza un acompanyament acurat  als nois i noies per ajudar-los a triar i orientar-los en els seus estudis posteriors.

Som conscients que els alumnes tenen diferents ritmes d'aprenentatge i, per això, fem grups reduïts i desdoblaments. Al ser una escola familiar i propera , fem un acompanyament  personalitzat a l'alumnat. La plataforma educativa Clickedu ens permet una comunicació fluïda entre família i escola.

 

  • Àmbits de coneixement

Lingüístic: llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura, llatí i llengües estrangeres : anglès, i alemany. 

Matemàtic: matemàtiques i matemàtiques acadèmiques i aplicades. 

Cientificotecnològic: biologia i geologia, física i química i tecnologia.

Social : geografia i història, cultura clàssica i economia i emprenedoria.

Artístic: música i educació visual i plàstica. 

Cultura  i valors : cultura i valors ètics.

Educació física

Àmbits transversals: digital, aprendre a aprendre, autonomia i iniciativa personal.

 

  • Llengües estrangeres

L'anglès continua sent la primera llengua estrangera durant aquesta etapa. El nostre alumnat té la possibilitat d'examinar-se per a l'obtenció del certificat B1-B2 d'anglès, del Marc europeu comú de referència per a les llengües (Certificació oficial de UIC Barcelona).

Tot l'alumnat cursa alemany com a segona llengua estrangera, continuant amb el camí iniciat a l'Educació Primària.

 

  • Hora complementària

Durant aquesta hora l'alumnat amplia els seus coneixements i capacitats amb diverses activitats. Els tallers que es realitzen a l'ESO són : tècniques d'estudi, teatre, Emociona't (taller d'educació emocional), oratòria i orientació.