Catalā / Castellā  ·  TEL. 934 661 287 · EMAIL info@seimar.com
Catalā / Castellā  · 

Etapes

Educaciķ Primāria


L'etapa d'Educació Primària té com a finalitat donar a tot l'alumnat elements necessaris per permetre'ls adquirir les competències bàsiques i desenvolupar les seves capacitats.

Durant aquesta etapa proporcionem als infants una educació integral en l'àmbit humà, cultural, artístic i esportiu, a més de tenir cura del seu desenvolupament intel·lectual i amb una atenció especial a la diversitat. Es treballa en grups flexibles, amb desdoblaments, per respondre als diferents ritmes d'aprenentatge. Aquesta atenció personalitzada es veu reforçada per l'acció tutorial individualitzada per a cada alumne i la seva família, amb la qual es crea una estreta col·laboració.

 

  • Àmbits de coneixement :

Lingüístic: català, castellà, anglès, i alemany. 

Matemàtic: matemàtiques.

Coneixement del medi: social i natural.

Artístic: música i plàstica. 

Educació física.

Educació en valors: educació emocional. 

Àmbits transversals: digital, aprendre a aprendre, autonomia, iniciativa personal i emprenedoria.

 

  • Llengües estrangeres

La dedicació horària a la llengua anglesa en el nostre centre és superior a l'establerta pel Departament d'Educació. Tots els cursos fan la matèria d'educació visual i plàstica en anglès.

A partir de cinquè de primària, tot l'alumnat cursa una segona llengua estrangera: l'alemany.

 

  • Hora complementària

 

Durant aquesta hora l'alumnat amplia els seus coneixements i capacitats amb diverses activitats. Alguna d'aquestes activitats són la natació, STEAM, taller de matemàtiques manipulatives i educació emocional.