Catalą / Castellą  ·  TEL. 934 661 287 · EMAIL info@seimar.com
Catalą / Castellą  · 

Escola

El nostre projecte


Si algun concepte defineix bé el tarannà de la nostra escola és la paraula família, perquè tots i cadascun dels membres de la nostra comunitat educativa formem part d'un projecte comú que comença a P3 i finalitza en acabar 4t d'ESO. Oferim un projecte que no únicament està orientat a aconseguir un elevat nivell acadèmic, sinó que també oferim una educació integral tant en l'àmbit humà com cultural, artístic i esportiu.

Destaquem: 

* Plurilingüisme

La nostra escola fomenta l'ensenyament plurilingüe des de l'Educació Infantil fins a l'ESO, amb l'objectiu que el nostre alumnat aprengui a comprendre i a expressar-se en el màxim de llengües possibles: català, castellà, anglès i alemany.

Promovem l'ús de les diferents llengües fora del que són les matèries lingüístiques: art & crafts, physical education, celebració de festivitats (Halloween, Saint Patrick's Day, Sankt Nikolau ... entre altres) i diverses activitats lúdiques i culturals.

Projectes transversals:

Fomentem la capacitat d'observació, anàlisi i investigació amb la realització de projectes dins de les diverses àrees i també amb projectes transversals, activant la competència d'aprendre a aprendre.

Acció tutorial personalitzada:

És un dels eixos vertebradors del nostre centre. Permet fer un acompanyament personalitzat per a cada infant i aferma la coordinació família-escola, construint una xarxa de vincles que permet un correcte desenvolupament de totes les potencialitats dels infants. La plataforma educativa Clickedu ens permet una comunicació fluïda entre família i escola.

Innovació:

Incorporem les tecnologies com una eina més en el procés d'aprenentatge. L'ús d'aquestes està present a tot el procés educatiu adaptades als diferents ritmes, aptituds i interessos de l'alumnat.

Treballem amb ordinadors portàtils, pissarres digitals interactives, recursos Moodle, blogs, i programació i robòtica.